Böcker från Einars tidigare produktion

1981 kom Nya Göteborgsguiden ut på bokförlaget Korpen, med Einar Hansson som en av initiativtagarna och redaktörerna. Sedan dess har Einar arbetat med stadsvandringar och böcker som sökt väcka intresse för de städer vi har och deras moderna historia. Här är ett urval böcker:

Högsbo på väg (Bok, MP3-vandringar, CD-skiva) Hansson/Grahl. 2009
Stadsvandra på egen hand - Centrum-Linnéstaden-Majorna (Hansson/Herklint) Projekt Hälsolots 2008
Guideboksserien "Upptäck det moderna Göteborg! (Caldenby/Hansson m fl) Upptäck Hisingen 2008, Upptäck Västra Frölunda! 2007, Upptäck Nordost! 2006, Upptäck Angered! 2005
Göteborg- att bygga staden. Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004
Miljökarta Västra Götaland 2003. Ekocentrum.
Starta stadsstudiecentrum - en handbok. Byggforskningsrådet 1989.
Hemma i stan - en  handbok i stadsstudier (Caldenby m fl) 1983.
Nya Göteborgsguiden - den första alternativa guideboken. Bokförlaget Korpen 1981/84.

De flesta böckerna går att köpa. Läs hur du skall göra - under respektive boktitel!