Dialogmetoder för engagemang i planeringen

Dialog har blivit allt viktigare inom stadsplanering och samhällsplanering. Allt fler berörs och intresset för att engagera sig ökar. Inom Studio Styrsö har vi stor erfarenhet av dialogprocesser  samhällsplaneringen. Einar har varit medförfattare till en översikt och värdering av olika dialogmetoder för Göteborgs stadsbyggnadskontor. Han medverkar ofta med framtidsvandringar i program för större stadsförnyelseprojekt i Göteborg, och på andra håll.