Framtidens kollektivtrafik

En hållbar stadsutveckling kräver ett helt annorlunda trafiksystem, där ryggraden utgörs av stabila spårsystem och kompletteras med helt nya grepp som spårbilar, samordnasde godstransporter. I Göteborg går debattens vågor höga kring utmaningar och lösningar för kollektivtrafiken. Här är några bidrag - debattartiklar i GP och ett manifest.

Spårbilar - kollektivtrafik med bilens fördelar. Enligt K2020 måste kollektivtrafikens omfattning i Göteborg fördubblas inom 15 år. Samtidigt byggs ett nytt Göteborg på bägge sidor om älven. Detta ger en unik möjlighet att satsa på ett spårtaxisystem för att försörja dessa nya områden med kollektivtrafik på ett flexibelt och framtidssatsande sätt.

Spårväg i Allén - en nödvändig ryggrad för kollektivtrafiken  I visionen K2020 har man visat på Nya Allén som en möjlighet att leda busstrafiken snabbare genom centrum – medan spårvägslinjerna fortfarande sniglar sig genom centrum. Nu när de första skisserna görs för att bygga ut Allén för ökad busstrafik bör man se längre. En tunnel under själva Allén kan ge spårvägssystemet den ryggrad det behöver för att möta framtiden, och äntligen ge Göteborg snabba spårvagnar genom centrum./sites/default/files/donso_hamnfest_2013_prog.pdf

Vi har utvecklat frågan vidare i en GP - artikel om bristen på spårvägsstrategi i Göteborg.

Vi har sammanfattat våra idéer för en långsiktigt hållbar utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen i ett kollektivtrafikmanifest.