Framtidsvandringar

Framtidsvandringar är en effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer och för att inleda ett längre dialogsamråd i stadsbyggnadsfrågor. Genom att gemensamt vandra i det aktuella området finns det utrymme för att värdera dagane situation, lika väl som att formulera framtidsidéer - allt med direkt inspiration från den sammansatta byggda miljön. Meningsutbytet kan vara fritt och ge kreativa samtal. Med en dokumentation och ett samlande samtal efterät kan man få fram mycket material till en stadsbyggnadsprocess. Framtidsvandringar ingick bl.a. i visionsarbetet för Centrala Älvstaden i Göteborg. Läs mer här.