Framtidsvandringar - framtidsdialog

En effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer är framtidsvandringar . Genom att gemensamt vandra i det aktuella området finns det utrymme för att värdera dagens situation, lika väl som att formulera framtidsidéer - allt med direkt inspiration från den sammansatta byggda miljön. Meningsutbytet kan löpa fritt och ge kreativa samtal. Med en dokumentation och ett samlande samtal efteråt kan man få fram mycket material till en stadsbyggnadsprocess. Framtidsvandringar ingick bl.a. i visionsarbetet för Centrala Älvstaden i Göteborg. Läs mer här.

Stadsvandringar

Einar har lett stadsvandringar sedan 1978 - en mångsidig och demokratisk form för kunskapsbildning, kunskapsutbyte och framtidsdialog. Under vandringen inspireras man av stadsmiljön och använder den som historiebok eller öppen lärobok i alla ämnen.

En effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer är framtidsvandringar .

Einar har sedan 1978 skrivit och gett ut ett 20-tal böcker som bl.a. tar upp Göteborgs aktuella stadsmiljö och moderna historia, oftast baserade på stadsvandringar på egen hand.

Notiser

Göteborg i närbild - ett bokprojekt

Göteborg i närbild är arbetsnamnet på ett långsiktigt projekt. Det omfattar en bok över hela Göteborg med vandringsförslag, foton av Claes-G Svanteson och en levande hemsida. Nyheter om projektet kommer här efter hand. stadsvandringsprogram och dess hemsida kommer du att hitta här.