Framtidsvandringar - framtidsdialog

Einar Hansson har i många år utvecklat stadsvandringar och annan stadsstudie- och arkitekturpedagogik. Det är ett sätt att väcka nyfikenhet på den egna stadsmiljön och en vilja att engagera sig i aktuella stadsförnyelseprocesser. En fruktbar metod är framtidsvandringen. Under denna samlas människor med olika utgångspunkter och går en tur i ett område aktuellt för förnyelse. På varje plats försöker vi fånga platsens karaktär, kartlägga brister och formulera utvecklingsmöjligheter. Under 2011 ledde Einar framtidsvandringar i visionsarbetet för Centrala Älvstaden i Göteborg.