Moderna stadsvandringsböcker

Här är ett urval av böcker - se en större lista på Einars CV:

Högsbo på väg (Bok, MP3-vandringar, CD-skiva) Hansson/Grahl. 2009
Stadsvandra på egen hand - Centrum-Linnéstaden-Majorna (Hansson/Herklint) Projekt Hälsolots 2008
Guideboksserien "Upptäck det moderna Göteborg!" (Caldenby/Hansson m fl) Upptäck Hisingen 2008, Upptäck Västra Frölunda! 2007, Upptäck Nordost! 2006, Upptäck Angered! 2005
Göteborg- att bygga staden. Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004
Miljökarta Västra Götaland 2003. Ekocentrum.
Starta stadsstudiecentrum - en handbok. Byggforskningsrådet 1989.
Hemma i stan - en  handbok i stadsstudier (Caldenby m fl) 1983.
Nya Göteborgsguiden - den första alternativa guideboken. Bokförlaget Korpen 1981/84.

Stadsvandringar

Einar har lett stadsvandringar sedan 1978 - en mångsidig och demokratisk form för kunskapsbildning, kunskapsutbyte och framtidsdialog. Under vandringen inspireras man av stadsmiljön och använder den som historiebok eller öppen lärobok i alla ämnen.

En effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer är framtidsvandringar .

Einar har sedan 1978 skrivit och gett ut ett 20-tal böcker som bl.a. tar upp Göteborgs aktuella stadsmiljö och moderna historia, oftast baserade på stadsvandringar på egen hand.

Notiser

Göteborg i närbild - ett bokprojekt

Göteborg i närbild är arbetsnamnet på ett långsiktigt projekt. Det omfattar en bok över hela Göteborg med vandringsförslag, foton av Claes-G Svanteson och en levande hemsida. Nyheter om projektet kommer här efter hand. stadsvandringsprogram och dess hemsida kommer du att hitta här.