Stadsvandringar och guideböcker med Einar

Vi planerar nya böcker:

 

1. Göteborg till fots skall snart få en engelsk upplaga:

Göteborg town trails.

Den blir inte identisk med en svenska, utan blir lite anpassad till en utländsk publik.

 

2. För svenska förstagångsbesökare

i Göteborg planerar vi att ge ut en guidebok med

Göteborgska Pärlor.