Samhällsplanering

Både Einar och Margareta arbetar med samhällsplanering - med inriktning mot socialt hållbar och demokratisk planering, såväl i storstadsområden som på mindre orter. Båda har arbetat med förbättrings- och utvecklingsprocesser i Göteborgs moderna bostadsområden, framför allt i Biskopsgården, Bergsjön och Västra Frölunda. Viktiga delar i våra planeringsprocesser är

Metoder för medborgardialog

Framtidsvandringar som dialogmetod

Kollektivtrafikplanering som integration

Goda gröna framtidsexempel som planeringsinspiration