Stadsplanedebatt

En frisk debatt är nödvändig för att stadsplaneringen skall berikas med nya idéer och utvecklas på ett positivt och framtidsinriktat sätt. Vi bidrar gärna och ofta till denna debatt. Här är några exempel på ämnen:

Invallning av Göteborg. I en artikel publicerad i GP 2008-10-23 lade vi fram våra idéer om hur vi kan skydda Göteborg mot att dränkas av havet när klimatförändringarna höjt nivåerna. Det innebär stora vallar vid Kungälv och Älvsborgsbron - så kan vattennivån säkras och en tät stad byggas kring och över älven.

Spårbilar - kollektivtrafik med bilens fördelar. Enligt K2020 måste kollektivtrafikens omfattning i Göteborg fördubblas inom 15 år. Samtidigt byggs ett nytt Göteborg på bägge sidor om älven. Detta ger en unik möjlighet att satsa på ett spårtaxisystem för att försörja dessa nya områden med kollektivtrafik på ett flexibelt och framtidssatsande sätt.

Spårväg i Allén - en nödvändig ryggrad för kollektivtrafiken  I visionen K2020 har man visat på Nya Allén som en möjlighet att leda busstrafiken snabbare genom centrum – medan spårvägslinjerna fortfarande sniglar sig genom centrum. Nu när de första skisserna görs för att bygga ut Allén för ökad busstrafik bör man se längre. En tunnel under själva Allén kan ge spårvägssystemet den ryggrad det behöver för att möta framtiden, och äntligen ge Göteborg snabba spårvagnar genom centrum.

Vi har utvecklat frågan vidare i en GP - artikel om bristen på spårvägsstrategi i Göteborg.

Vi har sammanfattat våra idéer för en långsiktigt hållbar utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen i ett kollektivtrafikmanifest.