Stadsvandra till kunskap, hälsa och framtidstro

En vandring kan vara en upptäcktsfärd med nyfikna ögon för att bekanta sig med t.ex. en ny stadsdel, eller nya sidor av sin kända stadsdel. Under vandringen flödar sinnesintrycken flödar och frågor och svar sätter igång en frisk dialog om allt som finns på platsen.

Vandring med en levande guide erbjuder självklart den bästa möjligheten till frågor och dialog. Men med en bra guidebok i handen kan man på egen hand få stora möjligheter till upplevelser, förklaringar och reflektion. Einar har skrivit och gett ut ett antal moderna vandringsguider. Tre exempel är Stadsmuseets Upptäck Hisingen! och Hälsolotsprojektets Stadsvandra på egen hand – Centrum, Linnéstaden, Majorna. samt Högsbo SDN:s Högsbo på väg. Till några av dessa har vi också gjort ljudguidningar, som avlyssnas via mobiltelefon eller MP3-spelare. Korta berättelser spelas upp på ett antal platser längs turen.

 

Stadsvandringar

Einar har lett stadsvandringar sedan 1978 - en mångsidig och demokratisk form för kunskapsbildning, kunskapsutbyte och framtidsdialog. Under vandringen inspireras man av stadsmiljön och använder den som historiebok eller öppen lärobok i alla ämnen.

En effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer är framtidsvandringar .

Einar har sedan 1978 skrivit och gett ut ett 20-tal böcker som bl.a. tar upp Göteborgs aktuella stadsmiljö och moderna historia, oftast baserade på stadsvandringar på egen hand.

Notiser

Göteborg i närbild - ett bokprojekt

Göteborg i närbild är arbetsnamnet på ett långsiktigt projekt. Det omfattar en bok över hela Göteborg med vandringsförslag, foton av Claes-G Svanteson och en levande hemsida. Nyheter om projektet kommer här efter hand. stadsvandringsprogram och dess hemsida kommer du att hitta här.