Stadsvandringar - verkligheten som kreativ kunskapskälla

Stadsvandringar med guide är en inspirerande och öppen form för kunskapsbildning, kunskapsutbyte och framtidsdialog. Under vandringen inspireras man av stadsmiljön och använder den som historiebok eller öppen lärobok i alla ämnen. En vandring kan vara en upptäcktsfärd med nyfikna ögon för att bekanta sig med t.ex. en ny stadsdel, eller nya sidor av sin kända stadsdel. I Göteborg ordnar stadsvandringsnätverket WALKNET med 12 medlemmar stadsvandringar för alla. Några av Einars specialiteter är stadshistoriska vandringar i alla stadsdelar, guidade spårvägsturer, skärgårdsvandringar och  framtidsvandringar. Det senare är en effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer och för att inleda ett längre dialogsamråd i stadsbyggnadsfrågor. Framtidsvandringar ingick bl.a. i visionsarbetet för Centrala Älvstaden i Göteborg. Läs mer här.

Stadsvandringar

Einar har lett stadsvandringar sedan 1978 - en mångsidig och demokratisk form för kunskapsbildning, kunskapsutbyte och framtidsdialog. Under vandringen inspireras man av stadsmiljön och använder den som historiebok eller öppen lärobok i alla ämnen.

En effektiv och engagerande metod för att få igång ett samtal om framtida stadsmiljöer är framtidsvandringar .

Einar har sedan 1978 skrivit och gett ut ett 20-tal böcker som bl.a. tar upp Göteborgs aktuella stadsmiljö och moderna historia, oftast baserade på stadsvandringar på egen hand.

Notiser

Göteborg i närbild - ett bokprojekt

Göteborg i närbild är arbetsnamnet på ett långsiktigt projekt. Det omfattar en bok över hela Göteborg med vandringsförslag, foton av Claes-G Svanteson och en levande hemsida. Nyheter om projektet kommer här efter hand. stadsvandringsprogram och dess hemsida kommer du att hitta här.