WALKNET - stadsvandringar för alla

Einar Hansson är en av grundarna till stadsvandringsnätverket WALKNET - ett nätverk med 12 erfarna stadsvandringsguider som medlemmar. Einar ordnar stadsvandringar i alla stadsdelar - från Haga till Hisingen, från Donsö till Gamlestaden. På plats lyfter han fram stadsdelarnas kända och okända platser, deras utvecklingshistoria och framtidsutsikter. Ett par av Einars specialiteter är guidade spårvägsturer, skärgårdsvandringar och  framtidsvandringar.

I nätverket ingår ytterligare 11 medlemmar med specialiteter som Bastionsvandringar, kvinnoperspektiv på staden, arkitektur, litteratur, gröna vandringar och skulpturvandringar. Med guider från WALKNET får du något utöver det vanliga! Vår och höst ordnar vi öppna program för allmänheten. I övrigt skräddarsyr vi vandringar efter de önskemål som beställaren har. Läs mer om alla medlemmarna och deras specialiteter på WALKNETs hemsida!